Faculty Of Business Economics & Law

Sažetak sadržaja resursa

Sažetak je veoma kratak opis resursa. Možete ga posmatrati kao metapodatke.

Za neke opcije prikaza resursa, sažetak se prikazuje zajedno sa samim resursom, a inače se pojavljuje na stranici spiska postojećih resursâ, olakšavajući studentima pronalaženje određenih resursâ.

Nemojte doći u iskušenje da pišete suviše mnogo ovde, ili da uključite i sam resurs!

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English