Faculty Of Business Economics & Law

Umetnuti odgovori (Zatvoreno pitanje)

Ovaj vrlo fleksibilan tip pitanja je sličan popularom formatu poznatom kao i Format Zatvorenog pitanja.

Pitanja se sastoje od odlomka teksta (u Moodle formatu) koji ima različite odgovore umetnute unutar samog teksta, uključujući višestruki izbor, kratke odgovore kao i numeričke odgovore.

Trenutno ne postoji grafički intefejs za kreiranje ovih pitanja - morate da navedete format pitanja koristeći polje za unos teksta ili tako što ćete pitanja importovati iz spoljnih datoteka.

Evo primera teksta koji se unosi da bi se detaljno opisalo takvo pitanje:

smešak

Ovaj primer će studentima biti prikazana na sledeći način:

3

8 Marks

Ovo pitanje sastoji se od teksta u koji je umetnut odgovor upravo ovde i odmah nakon toga moraćete da se izborite sa ovim kratkim odgovorom i na kraju imamo broj sa pokretnim zarezom .

Uočite da adrese kao www.moodle.org i emotikoni funkcionišu normalno:
a) Koliko je ovo dobro?
b) Koju biste ocenu dali?

Srećno!

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English