Faculty Of Business Economics & Law

Određivanje osnovnog rečnika

Administratori mogu da odrede rečnik koji će biti osnovni.

Ovi rečnici mogu biti deo bilo kojeg kursa (but particulary front page).

Razlika između normalnog lokalnog rečnika i osnovnog rečnika je da se u osnovnom rečniku pojmovi koriste za kreiranje automatskih linkova na nivou celog sajta (a ne samo na nivou kursa kome rečnik pripada).

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English