Faculty Of Business Economics & Law

Prilozi pošti

Optimalno možete pridodati jedan fajl sa vašeg kompjutera, u neku poštu na forumu. Taj fajl je stavljen na server i skladišten sa vašom poštom.

Ovo je korisno kada želite da, na primer, podelite slike ili Vord dokument. Ovaj fajl može biti bilo kog tipa.

Međutim, preporučljivo je da je fajl imenovan korišćenjem sufiksa (ekstenzije) od 3 slova, kakav je .doc za Vord dokument, .jpg ili .png za slike. Ovo će olakšati drugima da sa svojim pretraživačima pregledaju ili preuzmu ono što ste pridodali u vašu poštu.

Ako ponovo šaljete poštu i pridodajete novi fajl, svaki predhodno dadan fajl biće zamenjen.

Ako ponovo šaljete poštu sa pridodavanjem i ostavite prostor neispisan, tada će originalna pridodaja biti zadržana.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English