Faculty Of Business Economics & Law

Oznake na raspolaganju

Oznake su mesta koja služe za podsećanje u modelu, koji će biti zamenjen poljima ili dugmićima, kada se unosi uređuju ili gledaju.

Polja imaju sledeći format: [[naziv polja]]  ([[fieldname]])

Dugmad imaju sledeći format: ##(neko) dugme##  (##somebutton##)

Jedino oznake koje su na listi "Oznake na raspolaganju", mogu biti korišćene u tekućem modelu.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English