Faculty Of Business Economics & Law

Čitanje

Često se dešava da se pri brzom čitanju teksta ne razume u potpunosti šta je autor teksta njime želeo da poruči čitaocu.

Da biste izbegli pogršno razumevanje teksta, čitajte ga pažljivo i pokušajte da posmatrate stvari iz autorove perspektive.

Može pomoći i razmišljanje o tome šta autor NIJE rekao ili je ostavio nerazjašnjeno - takva taktika će Vam pomoći da formirate svoja sopstvena pitanja i pravce za dalje razmišljanje o izloženom sadržaju.

Više informacija o pisanju

Više informacija o pitanjima

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English